Nota prawna

Identyfikacja wydawcy witryny

Ta strona jest własnością PointCo Capital.

Siedziba główna: 10 rue de Penthièvre 75008

SARL o kapitale 100 000 €, zarejestrowana w RCS w Paryżu pod nr 539 807 677

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR89539807677

Numer telefonu: (+33) 1 76 43 34 44 (+33) 1 76 43 34 44

Mail: contact@pointcocapital.fr

Dyrektor publikacji: Jérôme Cornille, CEO

Kierownik redakcji: Aude Delmas-Begue, PointCo Group – Menedżer ds. komunikacji

Warunki dostępu i użytkowania

Osoby odwiedzające Witrynę zgadzają się, że informacje zawarte w Witrynie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji zawartych w Witrynie w dowolnym czasie. 

Witryna jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, zdarzeń z udziałem osób trzecich i/lub prac konserwacyjnych oraz interwencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Witryny. W przypadku takiej przerwy zostanie powiadomiony za pomocą ostrzeżenia na stronie głównej lub w inny sposób.

Odwiedzający stronę potwierdzają, że posiadają umiejętności i środki niezbędne do korzystania z Internetu oraz do uzyskania dostępu do informacji zawartych w niniejszej Witrynie i korzystania z nich.

Zawartość niniejszej Witryny służy wyłącznie celom informacyjnym. Informacje zawarte na tej Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny. Opierają się one na źródłach, które PointCo Capital uważa za wiarygodne i nie może zagwarantować ich dokładności, wiarygodności lub kompletności, w szczególności ze względu na czas potrzebny na ich aktualizację, przetwarzanie i sprawdzanie.

Informacje te mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ochrona danych osobowych

Strona prezentująca działalność marek PointCo Group, PointCo Capital, PointCo Healthcare i PointCo Development jest zgodna z przepisami prawa chroniącymi dane osobowe, w tym z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą technologii informatycznych, plików i wolności. Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt (contact@pointcocapital.fr)

Ostrzeżenie ogólne

Cała zawartość niniejszej strony podlega prawu autorskiemu, prawu o znakach towarowych oraz, bardziej ogólnie, prawom własności intelektualnej, przy czym wszelkie prawa są zastrzeżone. Jakakolwiek całkowita lub częściowa prezentacja lub reprodukcja naszej strony PointCo Group i/lub elementów na niej zawartych, jak również jakiekolwiek przekazywanie (drogą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób) lub pobieranie, bez wyraźnego uprzedniego upoważnienia PointCo Group, są zabronione i stanowią naruszenie podlegające sankcjom cywilnym i karnym. Wszelkie powielanie, w całości lub w części, znaków towarowych znajdujących się na stronie, bez wyraźnego uprzedniego upoważnienia PointCo Capital, właściciela praw własności do danego znaku towarowego lub prawowitego właściciela, jest surowo zabronione.

Prawa autorskie


2022 – POINTCO CAPITAL – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zdjęcia Cyril Abad & Mathias Zwick (z Inland Stories)
Treść PointCo Group Communication
Zaprojektowane przez PointCo Group Communication & Arttractiv
Opracowane przez Arttractiv